Ga direct naar de inhoud.

  • Możesz jeszcze dzisiaj rozpocząć swoje nowe wyzwanie!
  • Podstawą zaufania jest to, że możemy na siebie liczyć.
  • Kluczem do sukcesu jest dążenie do rezultatu grupowego.
  • Otrzymasz dobre warunki pracy i pasujące wynagrodzenie.

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Wprowadzenie

Spółka P. Looije Verpakkingen B.V. (Looije) przykłada dużą wagę do starannego i bezpiecznego przetwarzania informacji o charakterze osobistym pozyskiwanych od osób odwiedzających stronę internetową, kandydatów, pracowników i osób samozatrudnionych. W tym celu firma Looije sporządziła oświadczenie o ochronie prywatności. Niniejsze podsumowanie informacji stanowi zwięzłe i kompletne przedstawienie treści naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Firma Looije przetwarza i zabezpiecza powierzone jej informacje osobiste z zachowaniem szczególnej staranności. W niniejszym podsumowaniu oświadczenia o ochronie prywatności firma Looije informuje, w jaki sposób w określonych sytuacjach postępuje z danymi osobowymi zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

2. Kim jesteśmy

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do: P. Looije Verpakkingen B.V. i P. Looije VP B.V. z siedzibą pod adresem 2676LT Maasdijk, Honderdland 177.
Firma Looije jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i w związku z tym sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych oraz określa cel i środki przetwarzania.
Firma Looije zleca niekiedy innym przedsiębiorstwom świadczenie usług na jej rzecz. W takich sytuacjach firma Looije pozostaje odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych. Ze współpracującymi z nią przedsiębiorstwami firma Looije zawiera umowy dotyczące postępowania z danymi osobowymi w celu zapewnienia ochrony prywatności.

3. Informacje techniczne

W chwili wejścia na naszą stronę internetową automatycznie gromadzone są informacje o użytkowniku (i jego urządzeniach). Wyłącznie newsletter zapisywany jest w raporcie mailingowym. Chodzi tutaj m.in. o informacje, na jakim urządzeniu przeglądana jest strona, adres IP urządzenia, adres IP dostawcy internetowego, system operacyjny użytkownika, datę i godzinę wizyty, adres strony internetowej, z której nastąpiło bezpośrednie przekierowanie, strony odwiedzone przez użytkownika i informacje przeglądane na stronie, geolokalizacja użytkownika oraz materiały przesyłane i pobierane ze strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje techniczne do zarządzania stroną internetową oraz w celu poprawy jej jakości i skuteczności.

4. Pliki cookie

Firma Looije wykorzystuje pliki cookie i statystyki strony internetowej. W ten sposób analizujemy sposób korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Pozwala nam to dostosować ją do preferencji naszych odwiedzających. Pliki cookie to niewielkie zbiory danych zapisywane w pamięci komputera. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie pliki te zostaną rozpoznane, co ułatwi jej przeglądanie. Więcej o naszej polityce plików cookie można przeczytać TUTAJ [dodać link].
W tym celu korzystamy z takich usług jak Google Analytics i Facebook Pixel.

5. Kiedy gromadzimy dane osobowe?

Mamy prawo gromadzić i przetwarzać dane osobowe w następujących przypadkach:

6. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym delegowania pracowników, rozwoju osobistego, zwiększania zatrudnialności oraz pozyskiwania i selekcji kandydatów.
Firma Looije wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

7. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Firma Looie ma prawo przetwarzać niżej wymienione dane osobowe zarejestrowanych w niej osób poszukujących pracy, kandydatów, pracowników delegowanych, pracowników (tymczasowych), przedsiębiorców samozatrudnionych i partnerów służbowych. Osoba, której dane dotyczą, ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność przekazywanych danych.

Osoba poszukująca pracy lub kandydat

Pracownik delegowany, pracownik (tymczasowy) i przedsiębiorca samozatrudniony

Firma Looije może przetwarzać następujące dane osób pracujących na jej rzecz lub na rzecz jej zleceniodawców:

8. Strony trzecie

Firma Looije może przekazywać dane osobowe innym jednostkom Looije, swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (np. podmiotom przetwarzającym dane), które w imieniu Looije świadczą usługi lub realizują zlecenia, dostawcom, organom publicznym i innym partnerom służbowym, a także we wszystkich pozostałych przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, np. na podstawie nakazu lub wyroku sądu.
Udostępnianie danych osobowych odbywa się na mocy uzasadnionych interesów, zobowiązania prawnego lub w ramach wykonania umowy zgodnie z założeniami wymienionymi w rozdziale „Dlaczego gromadzimy dane osobowe?”.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby osoba, której dane dotyczą, mogła z łatwością wykonywać posiadane prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W dowolnym momencie można zwrócić się do nas mailowo: info@looijeagf.nl lub listownie: Honderdland 177, 2676LT Maasdijk z wnioskiem o:

Procedura, termin udzielenia odpowiedzi i koszty

Dokładamy starań, aby rozpatrywać wnioski, o których mowa w tym rozdziale, jak najszybciej, jednak nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca. Mamy obowiązek skontrolować tożsamość wnioskodawcy przed przychyleniem się do wniosku. Wnioski przetwarzane są w formie elektronicznej, chyba że nie jest to możliwe lub wnioskodawca wniósł o przetwarzanie w innej formie.
Za przetwarzanie wyżej wymienionych wniosków nie pobieramy opłat, chyba że wniosek jest niewspółmierny, wyraźnie nieuzasadniony lub gdy w ramach wykonania prawa do wglądu wnioskodawca wnosi o wydanie kopii.

10. Inspektor ochrony danych

Nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem zasad ochrony prywatności w firmie Looije sprawujeInspektor ochrony danych. Można się z nią skontaktować pod adresem info@looijeagf.nl.

zgodnie z ustawą BHP art. 11. Zabezpieczenia

Firma Looije dokłada wszelkich starań, aby w optymalny sposób chronić posiadane dane osobowe przed nieuprawnionym użyciem. W tym celu wykorzystujemy środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne. Przykładowo, wyłącznie uprawnione osoby mają dostęp do danych. Jeżeli dane zostają udostępnione podmiotom przetwarzającym dane, które w imieniu firmy świadczą usługi lub wykonują zlecenia, [nazwa nadawcy] uzgadnia z tymi podmiotami zasady dotyczące równie skutecznej ochrony danych osobowych.

12. Okres przechowywania

Firma Looije przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż to konieczne do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

13. Pytania, uwagi, skargi, wycieki danych lub podejrzenia wycieków danych

W przypadku pytań, uwag lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych przez firmę Looije należy skontaktować się z nami pisemnie lub przez e-mail pod adresem info@looijeagf.nl.
W przypadku sprzeciwu dotyczącego wykorzystywania danych osobowych przez firmę Looije należy złożyć zażalenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Wyciek danych

Wycieki danych lub podejrzenia takich wycieków należy natychmiast zgłaszać pod adresem info@looijeagf.nl.

15. Zmiany

Firma Looije zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany treści niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu zawierania jakichkolwiek zobowiązań lub umów między firmą Looije a osobą, której dane dotyczą.

16. Pozostałe postanowienia

W zakresie postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkich wynikających z nich sporów właściwe jest prawo holenderskie.