Ga direct naar de inhoud.

  • Możesz jeszcze dzisiaj rozpocząć swoje nowe wyzwanie!
  • Podstawą zaufania jest to, że możemy na siebie liczyć.
  • Kluczem do sukcesu jest dążenie do rezultatu grupowego.
  • Otrzymasz dobre warunki pracy i pasujące wynagrodzenie.

FAQ

1. W jaki sposób mogę wyjechać do Holandii?

Jeśli podjąłeś decyzję o wyjeździe do Holandii, musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. W momencie otrzymania formularza, skontakujemy się z Tobą, aby omówić możliwość wyjazdu. Po udanej rozmowie kwalifikacyjnej otrzymasz od nas adres, pod który musisz się udać. Transport do miejsca docelowego każdy musi załatwić na własną rękę. Jeśli będziesz miał problemy ze zorganizowaniem przejazdu, możesz poprosić nas o radę. W momencie przyjazdu do Holandii, zostaniesz odebrany przez osobę mówiącą w języku polskim i dowiesz się jak wszystko będzie wyglądało dalej.

2. Co muszę załatwić przed wyjazdem do Holandii?

Przed wyjazdem do Holandii, należy załatwić wiele spraw. Najważniejsze jest to, abyś posiadał numer BSN. Numer BSN może zostać porównany z polskim numeren NIP. W Holandii nie można podjąć pracy nieposiadając numeru BSN. Jeśli nie posiadacz takowego, musisz zgłosić to do nas, abyśmy mogli odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o wydanie numeru. Ponadto, każdy zagraniczny pracownik, ponoszący podwójne koszty zakwaterowania ma prawo do częściowego zwrotu kosztów. Aby otrzymać zwrot podwójnych kosztów, musisz jednak udowodnić, że rzeczywiście takowe ponosisz. Jest to możliwe poprzez dostarczenie do firmy oryginału skróconego odpisu aktu urodzenia oraz aktualnego oryginału zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce. Ważne jest również, aby posiadać konto w polskim banku walutowym. Konto walutowe to konto, na które możliwe jest robienie przelewów w obcej walucie, w tym przypadku w euro. Jeśli przy przyjeździe do Holandii nie będziesz posiadał konta walutowego, zmuszony będziesz do otworzenia konta w holenderskim banku. W Holandii pracodawca jest mianowicie zmuszony do wypłacania pieniążków na konto. Bez konta niemożliwe jest więc otrzymywanie wypłat.

3. Czy LooijeGrow gwarantuje zakwaterowanie?

LooijeGrow gwarantuje zakwaterowanie pracownikom z zagranicy. Posiadamy ważne certyfikaty SNF, co oznacza, że nasze zakwaterowanie spełnia wszystkie normy i wymagania. Posiadamy kilkanaście miejsc, w których kwaterujemy naszych pracowników. Zawsze jednak trzeba dzielić mieszkanie z innymi pracownikami. Certyfikat SNF daje Ci jednak gwarancję odpowiedniej ilości miejsca, prywatności i bezpieczeństwa.

4. Czy muszę władać językiem obcym?

W momencie wyjazdu za granicę ważne jest dla Ciebie samego aby móc porozumieć się z innymi ludźmi. Czy to w sklepie, czy zwyczajnie na ulicy. Dla nas pracownik komunikujący się w języku angielskim lub holenderskim jest oczywiście bardzo wartościowy. Władanie językami obcymi nie jest jednak w naszej firmie warunkiem. Jeśli komunikujesz się tylko w języku polskim, nie ma żadnego problemu. Na miejscu zawsze jest polskojęzyczna osoba do której możesz się zwrócić.

5. Czy otrzymam pomoc po przyjeździe do Holandii?

W momencie przyjazdu do Holandii zostaniesz odebrany przez jednego z naszych polskich pracowników. Wszystko zostanie Ci wyjaśnione. Przed podjęciem pracy zapoznasz się z firmą, regułami panującymi w firmie oraz podpiszesz umowę o pracę. W momencie podjęcia pracy weźmiesz udział w krótkim, wewnętrznym szkoleniu. Przez pierwszy tydzień pracy otrzymasz również całkowitą opiekę. Z upływem czasu, sam zauważysz, że opieka ta będzie stawała się coraz mniej potrzebna. Zawsze jednak będzie osoba, do której będziesz mógł się zwrócić.

6. Co będę dokładnie robił? Jak będzie wyglądał mój dzień?

Właściwie niemożliwe jest określenie tego, co będziesz robił. Pracuję mianowicie bardzo różnorodnie. Może być tak, że codziennie będziesz pracował u różnych zleceniodawców. Twoje czasy pracy również mogą być bardzo różne. Jednego dnia możesz zacząć pracę bardzo wcześnie i bardzo późno skończyć, a na następny dzień może być zupełnie na odwrót. Zazwyczaj staramy się utrzymać tydzień pracy z około 40-stu godzin, czasami może być jednak trochę mniej lub trochę więcej.

7. Ile będę zarabiał i w jaki sposób będę otrzymywał pieniądze?

Według układu zbiorowego pracy NBBU pracodawca zobowiązany jest do stosowania się do stawek obowiązujących u klienta. Oznacza to, że w zależności od klienta , u którego będziesz pracował, Twoja stawka może się różnić. Stawka jest również zależna od Twojego wieku oraz stażu pracy. Pieniążki są zawsze przelewane na podany przez Ciebie numer rachunku bankowego.

8. Jakie koszty będę ponosił?

Koszty, które będziesz musiał ponieść to oczywiscie koszty przejazdu z Polski do Holandii. Są to jednorazowe koszty, które musisz pokryć sam i które nie podlegają zwrotowi. Koszty, które będziesz ponosił na miejscu to koszty zakwaterowania oraz ubezpieczenia zdrotownego. W Holandii każdy człwowiek zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zawartego u jedego z holenderskich ubezpieczycieli. Bez ubezpieczenia nie można podjąc pracy w Holandii. Ze względu na to, że zaraz po przyjeździe do Holandii wiele osób może mieć problem ze załawieniem wszystkich urzędowych spraw, LooijeGrow oferuje możliwośc skorzystania z kolektywnego ubezpieczenia zdrowotnego zawartego przez pracodawcę. Nie jesteś oczywiście zobowiązany do skorzystania z tej oferty. W przypadku kiedy jednak nie chcesz skorzystać z kolektywnego ubezpieczenia, musisz przedastawić ważną kartę ubezpieczeniową. Jeśli skorzystać z kolektywnego ubezpieczenia, premia za składki będzie tygodniowo odciągana z Twojej wypłaty. Pracownikom, którzy korzystają z zakwwaterowania oferowengo przez pracodawcę, odciągana jest również opłata za czynsz. W LooijeGrow nie ponosisz żadnych kosztów administracyjnych. Nie stosujemy również żadnych kar.

9. Jak często mogę jeździć na urlop?

Po przyjeździe podjemiesz pracą na podstawie tymczasowej umowy o pracę. Oznacza to, że masz w zasadzie nieograniczoną ilość dni urlopowych. Musisz jednak liczyć się z tym, że wypłacone zostaną wyłącznie te dni, które będziesz miał w rzeczywistości odłożone. Jeśli chcesz więcej urlopu, jest to na Twój własny koszt.

10. Czy LooijeGrow jest firmą certyfikowaną?

LooijeGrow jest członkiem NBBU. Aby utrzymać członkostwo, jesteśmy regularnie kontrolowani, czy przestrzegamy wszystkich zasad ujętych w układzie zbiorowym pracy. Posiadamy ponadto certyfikat SNA. SNA (Stichting Normering Arbeid) oznacza Stowarzyszenie Regulujące Pracę. Krótko mówiąc wszystkie firmy posiadające certyfikat SNA stosują się zawsze do przepisów prawnych. LooijeGrow posiada również certyfikat SNF. Oznacza to, że zakwaterowanie naszych pracowników spełnia wszystkie normy.